HouWijs (2021) is een nieuw cursuscentrum dat zich focust op het opleiden van ergo- en fysiotherapeuten in de langdurige zorg (ouderenzorg en gehandicaptenzorg). HouWijs is een samenvoeging van houdingsproblematiek en onderwijs. De eerste cursus Liggen en Zitten is nu ontwikkeld en de bedoeling is om meer cursussen en casuïstiekdagen te ontwikkelen. Allemaal met als doel om ergotherapeuten en fysiotherapeuten de tools te geven om zelf in hun eigen organisatie aan de slag te gaan met houdingsproblematiek. HouWijs is opgericht door José Gernaat.

José is ergotherapeut (afgestudeerd in 2006) en werkt al jaren met diverse cliënten met houdingsproblematiek. In een verpleeghuis op de PG-afdeling (psychogeriatrie) maakte ze kennis met het onderwerp. Het begon met veel cliënten in foetushouding en met ernstige contracturen. Gaandeweg het verbeterproces leerde ze zelf hoe houdingsproblematiek ontstaat en behandeld kan worden. Toen het verpleeghuis vrij was van foetushouding en decubitus (2013) stapte ze over naar de gehandicaptenzorg en de eerstelijn. In 2015 begon ze met de ontwikkeling van onderwijsmateriaal en het geven van cursussen aan ergo- en fysiotherapeuten. Tegelijkertijd bleef ze in de praktijk werken. Op dit moment werkt ze twee dagen in een verpleeghuis en daarnaast in haar ergotherapiepraktijk Start Ergotherapie. Ze heeft hierdoor actuele praktijkvoorbeelden uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en eerstelijn.

HouWijs (2021) is een nieuw begin met fris, evidence based en vernieuwd post-hbo onderwijs.

“Implementeren is een werkwoord”